Лодка в Супетаре. Хорватия.  Холст, масло. 24х30 см; 2017 г. | Boat in Supetar. Croatia. Canvas, oil; 24x30 cm; 2017

Лодка в Супетаре. Хорватия.  Холст, масло. 24х30 см; 2017 г. | Boat in Supetar. Croatia. Canvas, oil; 24×30 cm; 2017